Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Puristic Attitudes in Serbia in the Second Half of the Nineteenth Century

Herrity, Peter - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 2, 202-223
2

Problem Cankarjeve lirike

Bernik, Francè - Slavistična revija : časopis za jezik in literarne vede 16 (1968) 1/2, 169-202
3

Morfologická, morfematická a slovotvorná stavba slovanského slovesa

Peciar, Štefan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 193-202
4

Česká slovesa typu „vyndati“

Neuhard-Westh, E. - Scando-Slavica (1958), 202-209
5

O jevropeizmach i ich oformlenii v slavjanskich jazykach

Markov, Boris - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 41-52
6

Vyšegrad na Dunaje i Sazava

Tóth, Imre H. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 38 (1993) 1/2, 191-202
7

Obščeslavjanskoje i dialektnoje v leksike pamjatnikov staroslavjanskoj pis’mennosti

Ľvov, Andrej Stepanovič - Slavjanskoje jazykoznanije : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 265-284
8

Metodologie atribuce textu

Vašák, Pavel - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 193-202
9

O uzajamnim vezama izmedju stare srpske i ruske književnosti

Lalić, Radovan - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 34 (1968) 3/4, 179-202
10

Za uvaženje Kašićeve i Bohoričeve gramatike

Stojičević, A. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 62-64