Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

A Journey from Petersburg to Istanbul

Venclova, Tomas - Brodsky’s Poetics and Aesthetics (1990), 135-149
2

Murko kot „ljubitelj besede“

Žele, Andreja - Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky : sborník studií (2005), 123–135
3

On the Bifurcation of Slavic into Vocalic and Consonantal Languages

Corin, Andrew R. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 314-325
4

Akcentolohični ta fonetyčni archajizmy odnijeji ukrajins’koji hovirky Rumuniji

Kovács, Oxána - Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae 46 (2001) 1/2, 135–144
5

Neologie jako singulární bod jazykovědy

Savický, Nikolaj - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 135–145
6

Prvý preklad celej Biblie do slovenčiny

Doruľa, Ján - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 135–139
7

Leskov and Gogol

Edgerton, W. B. - American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists : Kiev, September 1983 (1983), 135-147
8

Pokazatelnoto mestoimenie kato sredstvo na anaforičnija mechanizăm v slavjanskite ezici

Ivančev, Svetomir - Slavjanska filologija (1978), 135-142
9

Roman Ivana Cankarja v luči impresionistične in simbolistične poetike

Bernik, France - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 135-159
10

Proces stabilizace spisovných jazyků na Balkáně

Heřman, Sáva - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 135-137