Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Základní rysy struktur pojmenování

Kuchař, J. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 105-114
2

Zur Wortbildungstypologie (Slavisch-Deutsch)

Nagórko, Alicja - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 153-170
3

Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji

Barański, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 182-188
4

Problem stosunku kompozycji i derywacji w językach słowiańskich

Kurzowa, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 143-150
5

Istoričeskije suďby praslavjan

Rybakov, Boris Aleksandrovič - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 182-196
6

Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny pred Bernolákom

Ďurovič, Ľubomír - Scando-Slavica (1989), 167-182
7

Sémiotická problematika žánrů lidového vyprávění

Beneš, Bohuslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 173-182
8

Die Übersetzungsprosa der bulgarischen Wiedergeburt

Minkova, Liljana - Slavjanska filologija : dokladi i statii za XIII Meždunaroden kongres na slavistite (2003), 176–182
9

Récitation collective dans ľenseignement de la langue maternelle

Stojiljković, N. D. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 182-184
10

Polská kronika Jana Dlugosze a německé letopisectví

Perfeckij, E. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 131