Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku lieferte 16 Treffer
1

Participi u srpskoslovenskom jeziku

Grković-Mejdžor, Jasmina - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 21-39
2

Srpska redakcija staroslovenskog jezika i upotreba samo tankoga jera u pisanju

Mladenović, Aleksandar - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 97-104
3

Semantičko jezgro i semantička periferija kao osnovni pokazatelji kontakta leksičkih jedinica u slovenskim jezicima

Radić-Dugonjić, Milana - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 151-160
4

Holizam i partitivnost u srpskom, ruskom i engleskom jeziku

Stojanović, Smiljka - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 189-199
5

Semantičeskaja struktura ocenki u derivativov v russkom i serbskom jazykach

Matijašević, Jelka - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 63-71
6

Častica li kak modifikator značenija v voprositeľnom vyskazyvanii

Mirić, Dušanka - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 73-82
7

Ekvivalenti opšteg preterita poljskog i ruskog jezika u savremenom srpskom narativnom tekstu : (status i funkcije prostih preterita kao pandana poljskih i ruskih oblika prošlog vremena u najnovijim srpskim prevodima)

Mitrinović, Vera - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 83-96
8

Sootnošenije modelej slovosočetanij slavjanskich jazykov

Stanković, Bogoljub - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 177-187
9

Inovacije u prozodiji reči i iskaza kao odraz aktuelnih društvenih promena

Jokanović-Mihajlov, Jelica - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 41-48
10

Parataksičke i hipotaksičke odnosne rečenice

Kovačević, Miloš - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 49-61