Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo lieferte 41 Treffer
1

Krytyka etnogenetycznej koncepcji Ľudovíta Nováka

Mańczak, Witold - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 147-152
2

Niektóre typy zdania w języku prasłowiańskim

Bartula, Czesław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 11-16
3

Stratyfikacja prasłowiańskiego dziedzictwa leksykalnego w polszczyźnie : (uwagi po lekturze Słownika prasłowiańskiego)

Rzepka, Wojciech Ryszard; Walczak, Bogdan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 217-223
4

Zagadnienie wpływów celtyckich na starosłowiańską teonimię

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 171-176
5

Rosyjskie zapożyczenia semantyczne z języka polskiego

Witkowski, Wiesław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 263-270
6

Idee jednego (wspólnego) języka słowiańskiego na tle starszego pojmowania pokrewieństwa językowego

Basaj, Mieczyslaw - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 17-23
7

Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku

Kowalska, Alina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 115-120
8

Aspekt i aktionsart w semantycznej strukturze języków słowiańskich

Karolak, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 93-99
9

Z problemów semantyki kontrastywnej

Nagórko, Alicja - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 177-182
10

O typologiczno-historycznym izomorfizmie syntaktycznym : (na przykładzie zdań osobowych z podmiotem semantycznym nieokreślonym w językach słowiańskich)

Siatkowski, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 241-247