Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Slovo lieferte 20 Treffer
1

Modernism och modernitet: Witkacy, Schulz, Gombrowicz

Legierski, Michał - Slovo (1998), 115-139
2

Wizja przestrzeni w polskich i szwedzkich utworach o tematyce wiejskiej

Szulc Packalén, Malgorzata Anna - Slovo (1998), 31-51
3

Sociolinguistic Typology of Slavic Minority Languages

Gustavsson, Sven - Slovo (1998), 75-89
4

Jezični kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima : (prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa)

Nazor, A. - Slovo (1963) 13, 68-86
5

Do problemy schidn’oslov’jans’koji pramovy

Čechovyč, K. - Slovo l (1936) 1, 3-8
6

Serbochorvats’kyj gen. pl. na -â

Đurović, D. - Slovo 2 (1937/1938) 3, 63-70
7

Některé souvztažnosti aktuálního členění a významu věty

Daneš, F.; Hlavsa, Z. - Slovo a slovesnost 44 (1983) 1, 3-11
8

Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

Kořenský, Jan - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 15-24
9

K významové stavbě větného centra

Panevová, Jarmila - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 33-39
10

Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko

Sgall, Petr - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 25-32