Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Slovak Review lieferte 18 Treffer
1

Vývinové paralely slovenského a ruského expresionismu : (na materiáli dramatických textov Leonida Andrejeva a Júliusa Barča-Ivana)

Pašteková, Soňa - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 38-44
2

Podiel dolnozemských Slovákov a na Slovensku žijúcich Čechov na slovenských prekladoch z chorvátčiny : (z aspektu geopolitických determinantov)

Jankovič, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 45-57
3

Ako nepochopit' básnika : (autorský komunikát a text)

Koška, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 6 (1997) 1, 19-26
4

Kritická recepcia a preklad ruskej literatúry v Poľsku v povojnovom období

Fast, Piotr - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 67-75
5

Preklad v geopolitických súvislostiach : (recepcia ruskej literatúry v medzivojnovom období)

Kusá, Mária - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 26-37
6

Politická normalizácia a preklad : (fungovanie prekladovej literatúry z bývalého Sovietského zväzu na Slovensku v 70. rokoch)

Maliti, Eva - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 58-66
7

Preferencie výberu prekladov z poľskej literatúry na Slovensku

Suwara-Marčoková, Bogumila - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 76-83
8

Nábožensko-filozofické determinanty ruskej antiutopickej prózy začiatku 20. storočia : (J. Zamiatin, A. Platonov)

Pašteková, Soňa - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 12 (2003) 1, 34–41
9

Preklad ako znárodnenie globalizácie

Koška, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 12 (2003) 1, 1–7
10

Preklad literárnych textov ako spôsob komunikácie medzi národmi, jazykmi a kultúrami

Kusá, Mária - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 12 (2003) 1, 15–23