Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Jezikoslovni zapiski lieferte 10 Treffer
1

Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov

Šivic-Dular, Alenka - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 9 (2003) 2, 7–28
2

K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov

Furlan, Metka - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 51–70
3

Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji

Torkar, Silvo - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 111–128
4

Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb v slovenskem zgodovinskem oblikoslovju

Orel, Irena - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 143–159
5

K tipologii vnutrijazykovych faktorov razvitija : (na primere slavjanskich jazykov)

Šivic-Dular, Alenka - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 29–50
6

Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja

Legan Ravnikar, Andreja - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 129–142
7

Patristické texty v sanktorálu chorvatskohlaholských breviářů vzniklých do 15. století

Stankovska, Petra - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 101–110
8

Motivacijska moč slovenskih medmetov

Stramljič Breznik, Irena - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 173–185
9

Implikativno komuniciranje in oblikovanje soslednih parov : (na gradivu v slovenskem jeziku in o njem)

Krajnc Ivič, Mira - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 187–197
10

Leksiko-sintaksičeskije izmenenija v sovremennom slovenskom jazyke

Žele, Andreja - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 161–171