Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Croatica lieferte 61 Treffer
1

Odrazi indoeuropskih laringala u slavenskim jezicima

Matasović, Ranko - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 129-146
2

Doprinos teoriji proučavanja anglicizama u ruskom i hrvatskom jeziku: odnos primarne i sekundarne adaptacije

Filipović, Rudolf; Menac, Antica - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 83-91
3

Semantičke posuđenice u hrvatskome jeziku

Turk, Marija - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 203-213
4

Posebnosti glagolskoga naglaska u hrvatskome. srpskom, slovenskom i ruskom jeziku

Vukušić, Stjepan - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 215-221
5

Hrvatska hidronimija u slavenskom i tzv. staroeuropskom okružju

Brozović-Rončević, Dunja - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 35-55
6

Slavonski dijalekt

Kolenić, Ljiljana - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 101-116
7

Hrvatsko-slovensko granično dijalektno stanje

Lisac, Josip - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 117-127
8

Pragmatične osobine vlastitih imena u hrvatskom i poljskom jeziku

Pintarić, Neda - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 157-176
9

Aktualna kolebanja hrvatske jezične norme u slavenskome i europskom svjetlu

Brozović, Dalibor - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 17-33
10

Hrvatski standardni jezik u staroj Jugoslaviji : (na primjeru časopisa Naš jezik)

Pranjković, Ivo - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 147-155