Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze lieferte 68 Treffer
1

K metodologii synchronního průřezu v diachronii

Barnet, Vladimír - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 47-50
2

Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj

Bauer, Jaroslav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 77-85
3

Otázka prevzatých slov v slovanských jazykoch

Blanár, Vincent - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 155-160
4

Zreálnění symbolu v české poezii na počátku 20. století

Buriánek, František - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 283-286
5

Distribuce mluvních taktů ve verši a v próze

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 373-382
6

Dialektické tendence ve vývoji spisovných jazyků : (příspěvek sociolingvistický)

Daneš, František - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 119-128
7

Dialektika výrazu a významu v morfologické struktuře slova v slovanských jazycích

Dokulil, Miloš - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 17-26
8

Specifičnost slovanských literatur v literaturách východní Evropy

Dolanský Julius - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 189-196
9

Stará církevněslovanská literatura, smysl jejího vývoje a literární problém

Dostál, Antonín - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 225-228
10

Moderna, avantgarda a Maxim Gorkij

Drozda, Miroslav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 275-282