Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach I0627 lieferte 186 Treffer
71

Gustav G. Špet’s Theory of Interpretation as a Theory of Understanding

Freiberger-Sheikholeslami, Erika - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Literature (1988), 167-172
72

Razvoj na dijalektnata leksika vo uslovi na jazična interferencija

Jašar-Nasteva, O. - Referati na makedonskite slavisti za IX Meģunaroden slavistički kongres vo Kiev (1983), 15-23
73

Nacionaľnoje i internacionaľnoje v socialističeskich kuľturach slavjanskich narodov

Kulynyč, I. M.; Meľnykova, I. N. - Istorija, kuľtura, foľklor ta etnohrafija slov’jans’kych narodiv : dopovidi (1983), 51-77
74

Areálové studium českých interdialektů a městské mluvy

Utěšený, Slavomír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 43-49
75

Izomorfismus v oblasti mezijazykových vztahů : (jevy interferenční a kontaktní)

Zatovkaňuk, Mikuláš - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 31-42
76

O nekotorych podchodach k interpretacii tekstov Velimira Chlebnikova

Baran, Henryk - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 104-125
77

Slovakia and the Czech National Revival : Introduction to a Case Study

Zacek, J. F. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 79-90
78

K fonologiskej interpretaciji *o po labialach a welarach w delnjoserbskich dialektach

Fasske, Helmut - Sorabistiske přinoški k VI. mjezynarodnemu kongresej slawistow w Praze 1968 (1968), 7-19
79

Otraženije dvuch serij indojevropejskich glagoľnych form v praslavjanskom

Ivanov, Valerij Vasiľjevič - Slavjanskoje jazykoznanije : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968 g.) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 225-276
80

Zur syntaktischen Interpretation der Klitika in den slawischen Sprachen der Gegenwart

Koenitz, Berndt; Walter, Hilmar - Zeitschrift für Slawistik 13 (1968) 2, 179-200