Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach A0658 lieferte 94 Treffer
71

Rečevaja kuľtura sovremennych slavjanskich jazykov v sopostavlenii s neslavjanskimi : (kontrastivnyj aksiologičeskij analiz)

Komlev, N. G. - Naučnyje doklady filologičeskogo fakuľteta MGU (1998), 31-52
72

Strukturno-semantička analiza na priredenite vrski so A, NO i I vo makedonskiot vo sporedba so drugite slovenski jazici

Venovska-Antevska, Snežana - Prilozi = Contributions 27 (2002) 1/2, 127–145
73

Metodologičeskije problemy istorii slavistiki kak ob“jekt analiza v ramkach meždunarodnych s“jezdov slavistov

Gorjainov, Andrej N.; Dostal’, Marina Jur'jevna; Robinson, Michail Andrejevič - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 196-209
74

Funkcionaľnyj analiz chudožestvennogo teksta : „Šineľ“ N.V. Gogolja (s učetom perevodov na rumynskij jazyk)

Lozbă, M. - Romanoslavica (1983), 399-417
75

Old Ruthenianism and Russophilism : a New Conceptual Framework for Analyzing National Ideologies in Late 19th Century Eastern Galicia

Magocsi, P. R. - American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists : Kiev, September 1983 (1983), 305-324
76

Stilevoj analiz i tolkovanije literaturnogo teksta : (transformacionnyj podchod k proze Bunina i Šolochova)

Grebenshikov, Vladimir - Canadian Contributions to the VIII International Congress of Slavists (Zagreb – Ljubljana 1978) : Tradition and Innovation in Slavic Literatures, Linguistics and Stylistics (1978), 181-194
77

Roľ cerkovnoslavjanskogo jazyka v razvitii russkogo literaturnogo jazyka : k istoričeskomu analizu i klassifikacii slavjanizmov

Worth, Gerta H. - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 95-124
78

Semantičeskije tipy predloženij v slavjanskich jazykach : problemy i vozmožnosti sopostaviteľnogo analiza kak markery tradicii

Ivanova, Jelena Jurʼjevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XIV Meždunarodnyj s“jezd slavistov Ochrid, 10–16 sentjabrja 2008 g. : doklady rossijskoj delegacii (2008), 276–292
79

Nabljudenija vărchu săstava na kăsnosrednovekovnite južnoslavjanski nebogoslužebni sbornici: (njakoi văzmožnosti na kompjutărnija analiz)

Stojkova, Ana - Palaeobulgarica = Starobălgaristika 22 (1998) 2, 70-80
80

Kvantitativní analýza českých morfologických kategorií jména z hlediska jejich funkce sémantické a stylistické

Těšitelová, M. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 203-210