Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Současný stav a perspektivy rozvoje jednotlivých slovanských jazykovědných disciplin a metod jejich výzkumu lieferte 73 Treffer
61

Fonetski i fonološki opis rusinskoga jezika

Timko, Oksana - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 367-375
62

„Perfektnoje značenije“ v russkom jazyke

Tommola, Hannu - Studia slavica finlandensia (1993), 133-141
63

Miejsce dialektologii wśród innych dyscyplin slawistycznych

Topolińska, Zuzanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 249-254
64

Književnojezična koncepcija Riječke filološke škole

Turk, Marija - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 377-386
65

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 279-283
66

Sostojanije i perspektivy razvitija istoričeskogo slovoobrazovanija slavjanskich jazykov

Uluchanov, Igor’ Stepanovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 232-248
67

Quantity Patterns of Substantives in Czech and Slovak

Verweij, Arno - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Linguistics (1994), 493-564
68

Predikatni proširak u akuzativu : (Čimbenici koji uvjetuju genitivni oblik za akuzativ)

Vince-Marinac, Jasna - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 387-398
69

Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego

Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 255-261
70

Die Faszination der Leere : die moderne russische Umgangssprache und ihre Liebe zur Null

Weiss, Daniel - Zeitschrift für slavische Philologie 53 (1993) 1, 48-82