Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Kongress-Nummer 2 lieferte 198 Treffer
61

Movni oznaky pam’jatok ukrajins’koho pys’menstva domonhoľs’koji doby

Svjencic'kyj, I. - Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Ševčenka. Praci filolohičnoji sekciji (1937), 107-108
62

Ślady wpływu pisowni Eutymjusza w Ewangeljarzu Cyry1a Trankwiljona Stawrowieckiego (Rochmanów 1619)

Szemłej, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 131-134
63

Próba podziału dialektycznego Mazowsza na podstawie nazw z zakresu kultury materialnej

Tarnacki, J. - Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i historii (1937), 9-21
64

Die sogenannte Entpalatalisierung der ursl. e und ě vor harten Dentalen im Polnischen vom Standpunkte der Phonologie

Trubetzkoy, N. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 135-139
65

O istocie filologji słowiańskiej

Ułaszyn, H. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 140-144
66

Les tâches urgentes de ľhistoire du rusee

Unbegaun, B. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 145-146
67

La traduction vieux-s1ave du Traité de la Virginité de saint Basile

Vaillant, A. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 147-148
68

Textová povaha (charakter) staroslovanského evangelního překladu cyrilometodějského

Vajs, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 149-153
69

K charakteristice nejstarších evang. rukopisů staroslověnských

Vajs, J. - Byzantinoslavica 5 (1933/1934), 113-119
70

Stilno-ezikovo proučvane na slavjanskija pisatel s ogled kăm bǎlgarskata literatura : (Ivan Vazov i Penčo Slavejkov)

Vasilev, St. P. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 154-155