Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1800 lieferte 174 Treffer
51

The Idea of Ethnic-State Unity in the Povesť vremennych let

Bartha, Antal - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 45-58
52

Podstawowe pojęcia oraz terminy dialektografii i dialektologii

Dejna, Karol - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 171-174
53

Sémantické princípy pomenovacieho aktu v modernej poézii

Marčok, Viliam - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 357-361
54

Skamandryci a poezja rosyjska początku XX wieku

Pomorska, Krystyna - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 333-354
55

Kǎm vǎprosa za azilnoto pravo na starobǎlgarska počva

Aleksiev, V. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 1-6
56

Kresťjanskaja i proletarskaja poezija v Sovetskoj Rossii

Patrick, George Zinovei - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 229-272
57

Religiozno-filosofskaja poezija Karolja Vojtyly

Łucewicz, Ludmila - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 53–61
58

Poeci serbskiego modernizmu w drodze na Parnas

Jakóbiec-Semkowowa, Milica - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 45–52
59

Polski udział w czeskiem odrodzeniu. Cz. 2 - Poezja doby Stanisława Augusta jako fundament odrodzenia poezji czeskiej (t. zw. szkola poetów J.A. Puchmajera)

Szyjkowski, Marjan - Sprawozdania z czynności posiedzeń Polskiej Akademji Umiejętności 34 (1929) 6, 9-16
60

Serbica i panslavizam u ruskoj poeziji prvog svetskog rata

Kosanović, Bogdan - Zbornik Matice srpske za slavistiku (1997), 151-161