Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach E0264 lieferte 58 Treffer
51

Jazykové, etnické a konfesionálne procesy v byzantsko-slovanskom prostredí karpatského regiónu v 18. a 19. storočí

Žeňuch, Peter; Žeňuchová, Katarína - XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov (2008), 109–133
52

Meždu svoečuždoto i čuždosvoeto : za njakoi problemi na etnokulturnata identičnost na „bălgarskite“ čechi i „češkite“ bălgari

Penčev, Vladimir - Slavjanska filologija (1998), 299-310
53

Etnogeneze Slovanů a hospodářsko-společenské základy formování raného feudalismu a státu ve slovanském prostředí

Havlík, Lubomír E. - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 221-230
54

Foľklornyj tekst v etnografičeskom kontekste: slovesnyje pojedinki, ich formy i funkcii v vesennem obrjadovom foľklore slavjan

Agapkina, Taťjana Aleksejevna - Slavjanskije literatury, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XII meždunarodnyj s`jezd slavistov (Krakov, 1998) : doklady rossijskoj delegacii (1998), 439-454
55

Strukturni tipove ednokorenni bălgarski ojkonimi v săpostavka săs zapadno-slavjanski ojkonimi (prinos kam Slavjanskija onomastičen atlas)

Dimitrova-Todorova, Liljana - Slavjanska filologija (1998), 138-145
56

Strukturni tipove ednokorenni bălgarski ojkonimi v săpostavka săs zapadno-slavjanski ojkonimi (prinos kam Slavjanskija onomastičen atlas)

Dimitrova-Todorova, Liljana - Bălgarski ezik : organ na Instituta za bălgarski ezik při Bălgarskata akademija na naukite 47 (1997/1998) 1, 55-60
57

N. D. Andreev’s Proto-Boreal Theory and Its Implications in Understanding the Central-East and Southeast European Ethnogenesis : Slavic, Baltic and Thracian

Paliga, Sorin - Romanoslavica (2002), 93–104
58

Folk discourse, spatio-temporal anchorings of local identity and the institutionalization of folklore : textual-cum-cultural processes in early South Slavic ethnographies : summary

Plas, Pieter - Slavica gandensia (2008), 269