Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8278 lieferte 173 Treffer
41

Žalmový verš : (příspěvek k teorii staroslověnského verše)

Vlášek, Josef - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 383-387
42

Staroslověnský jazyk, jeho strukturní charakteristika a lokální typy

Dostál, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 11-28
43

O rekonstrukciji staroslovenskog fonološkog sistema

Pešikan, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 153-160
44

K charakteristice nejstarších evang. rukopisů staroslověnských

Vajs, J. - Byzantinoslavica 5 (1933/1934), 113-119
45

Příspěvky k lexikologickému rozboru jazyka staroslověnského

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 160
46

Příspěvky k staroslověnské syntaxi a stylistice

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 161-162
47

Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem

Kleczkowski, Adam - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 552-553
48

Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem

Kleczkowski, Adam - Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski (1928), 331-345
49

Closing Suffixes and the Structure of the Slavic Word : Movierung

Manova, Stela - Wiener Slavistisches Jahrbuch (2008), 91–104
50

Variation and Frequency in Russian Word Stress

Lagerberg, Robert - Themes and Variations in Slavic Languages and Cultures : Australian Contributions to the XIV International Congress of Slavists : Ohrid, Macedonia, 2008 (2008), 49–61