Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8278 lieferte 173 Treffer
41

Začiatky spisovnej slovenčiny v XVII. a XVIII. storočí

Ďurovič, Ľubomír - Slovenské pohľady : na literatúru a umenie 109 (1993) 3, 88-101
42

The Structure of Lyric Communication in the Poetry of Aleksandr Blok

Kraan, Menno - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Literature (1994), 171-217
43

Spivvidnošennja funkcij davn’orus’koji i Staroslov’jans’koji mov u Kyjivs’kij Rusi (XI-XIII st.)

Rusanivs'kyj, V. M.; Nimčuk, V. V. - Slov’jans’ke movoznavstvo : dopovidi : IX Mižnarodnyj z’jizd slavistiv (1983), 185-210
44

On the System Structure of Russian Relative Quantifiers

Larsson, Ingemar - Slavica lundensia (1978), 105-116
45

Problematika postanka staroslavenskog prijevoda evanđelja

Vrana, Josip - Prilozi (1978), 163-168
46

Struktura a typ staroslověnského písemnictví velkomoravského období

Vlášek, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 131-142
47

Žalmový verš : (příspěvek k teorii staroslověnského verše)

Vlášek, Josef - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 383-387
48

Staroslověnský jazyk, jeho strukturní charakteristika a lokální typy

Dostál, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 11-28
49

K charakteristice nejstarších evang. rukopisů staroslověnských

Vajs, J. - Byzantinoslavica 5 (1933/1934), 113-119
50

Příspěvky k lexikologickému rozboru jazyka staroslověnského

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 160