Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1718 lieferte 47 Treffer
41

Dante nostro centemporaneo : a proposito della traduzione delľInferno di Vladimír Mikeš

Wildová Tosi, A. - Mondo slavo e cultura italiana : contributi italiani al IX Congresso Internazionale degli Slavisti Kiev 1983 (1983), 342-360
42

The Systems of the Third Person Pronoun with Particular Reference to the Category of the Prepositions in Slavic Languages

Ferrell, J. - American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists : Moscow, September 1958 (1958), 17-102
43

Za edin neizvesten prepis ot XIV v. na Klimentovo slovo i njakoi problemi na proučvaneto na starobălgarskite poučitelni slova ot IX–X v.

Nikolova, Svetlina - Palaeobulgarica = Starobălgaristika 32 (2008) 3, 3–22
44

Stilna vrednost glasovnih, prozodijskih, (pravo)pisnih, morfemskih in naglasnih variant slovenskega knjižnega jezika

Toporišič, J. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 21 (1973) 2, 217-263
45

Związki kulturalne i literackie Polski ze Słowiańszczyzną południowozachodnią w dobie humanizmu i renesansu : (kilka uwag i propozycji)

Ulewicz, T. - Ruch literacki 4 (1963) 4 (19), 163-181
46

Word Order in Adjective-Noun Pairs Inside and Outside the Prepositional Phrase : a Contribution to the 15th International Congress of Slavists (Minsk, 2013)

Minlos, Filipp Robertovič - Slověne : International Journal of Slavic Studies 1 (2012) 2, 81–94
47

K právnímu postavení slovanské ženy v 9. století : k otázce sňatku a uzavření manželství v případech pokrevního, adoptivního a tzv. duchovního příbuzenství v bulharském a velkomoravském prostředí

Havlíková, Lubomíra - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 251–263