Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Folkloristika. Literární věda. Kulturologie lieferte 364 Treffer
31

Egzystencja jako spór idei : emigracja rosyjska trzeciej fali

Suchanek, Lucjan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 203-208
32

Motivno-tematska raven pripovedne proze slovenskih izseljencev v Avstraliji (razvojni premiki)

Štuhec, Miran - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 133-140
33

Natalla Arsieńnieva : the Most Distinguished Poet of Western Belarus’s Aestheticism

Traczuk, Jerzy - Annus albaruthenicus = God belaruski : poetica, prosa, critica, translatio, describere. 2000 (2000), 60-65
34

Zmiana języka w literaturze emigracyjnej pisarzy polskiego pochodzenia

Trepte, Hans Christian - Język polski w kraju i za granicą : materiały Międzynarodowej konferencji naukowej polonistów, Warszawa 14-16 września 1995 r. Tom I (1997), 124-129
35

Mižvojenna ukrajins’ka emihracija v Čechoslovaččyni: kuľturno-hromads’ke i naukovo-osvitnje žyttja

Vidnjans'kyj, Stepan - XII mižnarodnyj z‘jizd slavistiv : istorija, džereloznavstvo, kuľturolohija ta etnolohija slov‘jans’kych narodiv ; dopovidi (1998), 40-72
36

Granice i kody awangardy i postmodernizmu : w kręgu problemów literatury chorwackiej i serbskiej

Czapik-Lityńska, Barbara - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-169
37

Sorokin im Kontext der russischen Postmoderne : Problem der Wirklichkeitskonstruktion

Engel, Christine - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 53-66
38

La problématique Russie/Occident dans ľoeuvre ďAndreï Makine

Gourg, Marianne - Revue des études slaves 70 (1998) 1, 229-239
39

Komparativni istražuvanja vo makedonskata kniževna nauka

Ǵurčlnov, Milan - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 155-167
40

Zwei Texte von der scheinbaren Unmöglichkeit des Erzählens: Von Bruno Schulz’ Mityzacja rzeczywistości zu Richard Weiners Lazebník : (Poetika)

Haldimann, Sabine - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 171-195