Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika lieferte 57 Treffer
31

Drevnij novgorodsko-pskovskij dialekt na obščeslavjanskom fone

Krys'ko, Vadim Borisovič - Voprosy jazykoznanija (1998) 3, 74-93
32

Jak brzmiało i skąd pochodzi imię wielkomorawskiego księcia Rościslawa?

Leeming, Henry - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 78 (1998) 1/2, 16-20
33

Hrvatsko-slovensko granično dijalektno stanje

Lisac, Josip - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 117-127
34

Slavjanskije sociaľnyje dialekty: sravniteľno-tipologičeskaja charakteristika

Lukašanec, Alena - 1998, 23 s.
35

Mapping Stateless Peoples: the East Slavs of the Carpathians

Magocsi, Paul Robert - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 39 (1997) 3/4, 301-331
36

Prezimena srpskog porekla kod Rumuna u Banatu

Milin, Jiva - Romanoslavica (1997), 37-55
37

Sinonimiski gnezda vo makedonskata toponimija

Mitkov, Marinko - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 143-152
38

Leksika pribaltijsko-finskogo proischoždenija v severnorusskich govorach : (lingvogeografičeskij aspekt)

Myznikov, Sergej Aleksejevič - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 430-441
39

Upotrebata na ličnite zamenski formi vo makedonskiot jazik od dijalektološka gledna točka

Nakajima, Yumi - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 89-111
40

Zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách za pomoci počítače

Olivová-Nezbedová, Libuše - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 87-92