Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое) lieferte 60 Treffer
31

Defrazeologizacja w nowszych przekładach biblii

Kucala, Marian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-168
32

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce a zmiany językowe

Kurek, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 169-174
33

Socjolingwistyczne podłoże przemian w położeniu języków słowiańskich w czasie transformacji państwowych i ustrojowych

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 183-188
34

Neologie a variantnost v současném jazyku

Martincová, Olga - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 143-148
35

Besonderheiten der Schrift- und Standardsprache(n) im Ostslavischen (unter spezieller Berücksichtigung der Normierungstendenzen)

Mengel, Swetlana - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 131-144
36

Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge

Merše, Majda - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 55-71
37

Tipologija grafiko-orfografičeskich reform v istorii slavjanskoj pis’mennosti : fonetiko-fonologičeskije i sociosemiotičeskije aspekty

Mjačkoŭskaja, Nina - 1998, 32 s.
38

Některé aspekty jazykové kultury v nově vzniklých národních státech západních a jižních Slovanů

Nedvědová, Milada K. - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 137-142
39

Značimosť oppozicii „nositeľ - poľzovateľ“ jazyka (jazykovogo idioma) dlja izučenija specifiki jazykovoj situacii i jeje dinamiki

Neščlmenko, Galina Parfen'jevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 460-474
40

Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede

Novak, France - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 83-94