Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach N6427 lieferte 113 Treffer
31

Niektoré slová cudzej provenience spred veľkomoravského obdobia

Habovštiak, Anton - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 9-19
32

Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 45-54
33

Niektóre temporalne frazy przyimkowe we współczesnych językach słowiańskich

Staszewski, Jerzy - Filologická revue : štúdie, odborné články, eseje, recenzie, poznámky a glosy, kronika l (1998) 2, 5-12
34

Charakteristické rysy specifických vypravěčských žánrů v některých slovanských literaturách

Štěpán, Ludvík - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 299–314
35

Adaptace některých typů nově přejatých slov, převážně anglicismů, v současné češtině

Schmiedtová, Věra - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 323-329
36

Nekotoryje aspekty poetiki slovackoj prozy pervych poslevojennych let

Maškova, Alla Germanovna - Naučnyje doklady filologičeskogo fakuľteta MGU (1996), 167-183
37

K některým obecným a zvláštním rysům balkánského literárního společenství

Dorovský, Ivan - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 93-101
38

„Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas“ i nekotoryje problemy južnoslavjanskogo etnogeneza

Bernštejn, S. B.; Gindin, L. A.; Klepikova, G. P. - Slavjanskoje jazykoznanije : IX Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Kijev, sentjabr’ 1983 g. : doklady sovetskoj delegacii (1983), 3-17
39

Nekotoryje problemy izučenija jazykovych vzaimodejstvij bolgar i russkich (X–XIV vv.)

Pavlova, R. - Slavjanska filologija (1983), 33-44
40

Něktore charekteristiske rysy literaturow malych slowjanskich narodow w 19. lětstotku

Nowotny, P. - Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung. Reihe B – Geschichte 29 (1982) 2, 2-11