Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach I0627 lieferte 186 Treffer
31

Slavenska poredbena i interkulturna povijest književnosti

Kovač, Zvonko - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 185–192
32

Zložené slová z hľadiska internacionalizácie a inovácií

Buzássyová, Klára - Jazykovedný časopis 54 (2003) 1/2, 31-50
33

Podoby intertextovosti pri uplatňovaní frazém v texte

Mlacek, Josef - Frazeologické štúdie (2003), 155–168
34

Interetnické súvislosti slovenských vojenských piesní

Burlasová, Soňa - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 143-149
35

Surface Interference in the Bulgarian of Finnish Learners

Bončeva-Deredžan, Katina; Timonen, Irma - Studia slavica finlandensia (1993), 5-18
36

Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci

Hoffmannová, Jana - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 311-316
37

Problém interpretace: pražský strukturalismus a hermeneutika

Holý, Jiří - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 411-415
38

Interference v zvukových plánech slovanských jazyků

Hůrková -Novotná, Jiřina - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 149-157
39

Stoss Michała Lermontowa : próba interpretacji

Galon-Kurkowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 71-84
40

Le slave commun à la lumière des interférences linguistiques

Pătruţ, I. - Romanoslavica (1983), 3-11