Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Конфронтативные исследования и типология языков lieferte 97 Treffer
21

On Imperfective Accent in Slavic

Gladney, Frank Y. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 408-420
22

Prädikativität und Deprädizierung

Gladrow, Wolfgang - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 29-41
23

Elementy aglutynacji i funkcje dodatkowych sufiksów w słowiańskich systemach gramatycznych

Gogolewski, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 91-94
24

O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej

Grzegorczykowa, Renata; Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 109-115
25

Morfonologiczne uwarunkowania konfrontacji zjawisk akcentuacyjnych w języku rosyjskim i polskim

Grzybowski, Stefan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 117-122
26

Aksiologičeskij aspekt leksičeskoj sistemy

Gudavičius, Aloyzas - Slavistica vilnensis 47 (1998) 2, 43-55
27

Subjektivno-avtorskaja kvalifikacija pričinnych otnošenij

Guzmán Tirado, Rafael - Konfrontacja języków slowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni (2001), 155-163
28

Zu Status und Funktion von to (jest) im Polnischen (I)

Hentschel, Gerd - Polen unter Nachbarn : polonistische und komparatistische Beiträge zu Literatur und Sprache : XII. Internationaler Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 1-27
29

Problemy tipologii rodstvennych jazykov : (na materiale uslovnych konstrukcij v slavjanskich jazykach)

Chrakovskij, Viktor Samuilovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 556-568
30

Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim

Ishii, Tetsushiro - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 27-38