Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8278 lieferte 173 Treffer
21

Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny

Večerka, Radoslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 151-160
22

Antika v staršej slovenskej literatúre

Minárik, Jozef - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 165-172
23

„Vid“ i „vremje“ v predloženijach, soderžaščich slovo poka

Barentsen, A. A. - Dutch Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 33-94
24

Rozvoj spisovnej slovenčiny v XX. storočí

Růžička, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. (1973), 223-231
25

On the Structure of Nouns with Prefixes in Russian

Gladney, F. Y. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 117-128
26

Aperçu de la structure du roman Anna Karenina

Eng, Jan Van Der - Dutch Contributions to the Sixth International Congress of Slavicists : Prague, 1968 (1968), 50-66
27

K otázce analýzy staroslověnského lexika

Hauptová, Zoe - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 226-234
28

Intimations of Mortality in Four Čexov Stories

Mathewson, Rufus W., Jr. - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 261-283
29

O rekonstrukciji staroslovenskog fonološkog sistema

Pešikan, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 153-160
30

Příspěvky k staroslověnské syntaxi a stylistice

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 161-162