Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1860 lieferte 93 Treffer
21

Slovenské zbojnícke piesne a ich medzislovanské filiácie

Burlasová, Soňa - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 221-231
22

Ilindenskite narodni pesni - narodna poezija od 20 vek

Najčeski, Dimče - Referati na makedonskite slavisti za VIII meģunaroden slavistički kongres vo Zagreb – Ljubljana (1978), 133-140
23

Krwawa pieśń na tle europejskiej tradycji epopeicznej

Dąbek-Wirgowa, T. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Nauka o literaturze (1972), 141-161
24

Antické tradice v jihoslovanské lidové písni

Horálek, Karel - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 425-433
25

Geneza balade u narodnoj i pisanoj književnosti

Sertić, Mira - Radovi zavoda za slavensku filologiju (1968), 145-158
26

Nekaj predlog za slovenske partizanske pesmi

Smolej, V. - Slavistična revija : časopis za literarno zgodovino in jezik 14 (1963) 1/4, 199-206
27

O vzťahu lexiky predspisovnej slovenčiny k lexike staršej ludovej piesne : (J. Kollár, P.J. Šafárik: Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku)

Krasnovská, Elena - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 59 (1994) 3, 134-142
28

Genetični vrăzki i tipologični schodstva na bălgarskija junaški epos săs sărbochărvatskite junaški pesni, ruskite bilini i ukrainskite epičeski pesni

Angelova, Rosica; Živkov, Todor; Romanska, Cvetana; Stojkova, Stefana; Stojkova, Stefana; Stojkova, Stefana; Stojkova, Stefana; Stojkova, Stefana - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 185-204
29

Koloniaľnyje memuary, dnevniki i pis’ma russkich emigrantov (20–30-je gody)

Ronin, Vladimir - Slavica gandensia (1998), 67-110
30

Istraživanje suodnosa usmene i pisane književnosti u Hrvata

Kekez, Josip - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 169–173