Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1728 lieferte 72 Treffer
21

Otázka periodizace romantismu ve vývoji slovanských literatur

Dolanský, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 5-16
22

The Slavic Active Participles : Original Structure and Interference

Jacobsson, G. - Scando-Slavica (1963), 123-138
23

Periodizácia vývinu fonologických systémov vo východoslovanských jazykoch

Latta, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 95-97
24

Uslovi razvitka i periodizacija istorije srpskohrvatskog jezika

Pavlović, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 49-63
25

K otázce periodisace v srovnávacích dějinách slovanských literatur

Heidenreich, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 53-55
26

„Reč’ Filosofa“ Povesti vremennych let i jeje velikomoravskaja i preslavskaja predystorija

Reinhart, Johannes - Wiener Slavistisches Jahrbuch (2008), 151–170
27

O periodizačních aspektech a terminologických principech slovanských literatur fin de siècle

Kvapil, Miroslav - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 207-211
28

Dimensions of Syntactic Change : Evidence from the Long -nt- Participle in Old Czech Texts

Fried, Mirjam - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 79–92
29

Un type de phrase impersonnelle en slave : les participes passifs à valeur prédicative

Ľhermitte, René - Revue des études slaves (1978) 1/2, 147-154
30

Kăm periodizacijata na istorijata na bălgarskija literaturen ezik ot donacionalnata epocha : (IX-X do XVIII v.)

Ivanova-Mirčeva, Dora - Slavjanska filologija (1978), 287-300