Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach G4762 lieferte 82 Treffer
21

Uticaj stranih reči na gramatički sistem u slovenskim jezicima

Dabić, Bogdan - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 33-39
22

Zmienność kontekstualna wyrażeń funkcyjnych a ich kategoryzacja gramatyczna

Grochowski, Maciej - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 103-107
23

Balkanskoto vo gramatičkata struktura na slovenskite balkanski jazici

Topolińska, Zuzanna - Prilozi = Contributions 27 (2002) 1/2, 7–19
24

O nekim srpskohrvatskim gramatičkim fenomenima uslovljenim empatijom

Ivić, Milka - Južnoslovenski filolog (1987), 41-48
25

Leksikalni ograničenija pri funkcioniraneto na gramatičeskite kategorii na glagola

Ivanova, K.; Laškova, L.; Barakova, P. - Slavjanska filologija (1983), 65-75
26

Gramatiske kategorije numerus, kazus a genus w hornjoserbšćinje

Michałk, Frido - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Akademije wědomosćow NDR. Rjad A - rěč a literatura 24 (1977) 2, 129-150
27

Izjaveni i neizjaveni gramatični značenija v strukturata na slavjanskata duma

Simeonov, Boris - Slavjanska filologija (1978), 69-79
28

Gramatizovane potvrdne/odrične kategorije u književnom srpskohrvatskom jeziku

Stanojčić, Živojin - Naš jezik. Nova serija 16 (1967) 3, 147-157
29

Rodzaj gramatyczny i derywacja rzeczowników w języku górnołużyckim

Polański, K. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Językoznawstwo (1963), 121-132
30

Gramatika eksceptivnosti u srpskom i drugim slovenskim jezicima

Piper, Predrag - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2013), 199–215