Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach F3766 lieferte 32 Treffer
21

Slov’jans’ki mižmovni zv’jazky i formuvannja funkcionaľnych styliv ukrajins’koji literaturnoji movy XVI-XVII st.

Rusanivs'kyj, V. M. - 1973, 27 s.
22

Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy

Večerka, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 57-66
23

Česʼkyj paremijnyj fond : kuľturno-istoryčni džerela formuvannja i tendenciji rozvytku

Danylenko, Ljudmyla - Slov`jans’ki obriji (2013), 33–50
24

Úloha jazykové intervence v období formování spisovné bulharštiny v porovnání s češtinou

Gladkova, Hana - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 119-127
25

Rola kontaktów językowych we wstępnym okresie formowania się słowiańskich języków literackich : (na tle ogólniejszym)

Lewaszkiewicz, Tadeusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 133-138
26

Struktura otnošenij, vyražajemych formami sklonenija imeni suščestviteľnogo v staroslavjanskom jazyke

Chodova, K. I. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 390-413
27

Podíl distinktivní kapacity hlásek na stavbě produktivních slovotvorných formantů v slovanských jazycích

Němec, I. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 251-258
28

Účast slovanství na formování vztahu mezi národní individuálností a světovostí v české obrozenské literatuře

Vodička, F. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 181-190
29

Nekotoryje balto-slavjanskije archaičnyje izomorfy v sisteme glagola i istoki vostočnobaltijskogo preterita s formantom *-jā-

Breidak, Anton - Latvijas delegācijas referāti XII starptautiskajam slāvistu kongresam : (Krakova, 27.08.1998.-2.09.1998.) (1998), 31-38
30

Etnoidentifikačné stereotypy a mechanizmy ich formovania v regióne strednej Európy : (na príklade slovenských pastierskych piesní)

Krekovičová, Eva - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 158-164