Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach B1260 lieferte 68 Treffer
21

Z badań nad dawnym pograniczem językowym polsko-dolnołużyckim

Popowska-Taborska, H. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Językoznawstwo (1963), 331-339
22

Statystyczne badanie słownictwa polskich tekstów XVI wieku

Kuraszkiewicz, Wł. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 240-257
23

Słowiańskie osadnictwo Istrji w świetłe badań językoznawczych

Małecki, Mieczysław - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 586-591
24

Bahtinovo pojmovanje avtobiografije in avtobiografsko v delu Lojzeta Kovačiča

Leben, Andreas - Wiener Slavistisches Jahrbuch (2008), 77–90
25

Perspektywy leksykalnych badań porównawczych w oparciu o paralelny tekst

Siatkowska, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 231–236
26

Twórczość Bohdana Ihora Antonycza w kontekście polskiej awangardy

Nazaruk, Bazyli - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 83–92
27

O perifrastičnom futuru budem + infinitiv u hrvatsko-srpskom jeziku

Kravar, Miroslav - Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio filoloških znanosti (10) (1977/1978), 17-25
28

O założeniach gnoseologicznych badań porównawczych nad współczesnymi literaturami słowiańskimi

Janaszek-Ivaničková, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 13-22
29

The Nature of the Communication between Author and Reader in Tolstoy’s Childhood

Jones, W. Gareth - The Slavonic and East European Review 55 (1977) 4, 506-516
30

Etap sklawiński w dziejach Słowiańszczyzny południowej : perspektywy badań archeologicznych

Kurnatowska, Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Historia (1972), 19-29