Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Jazykověda lieferte 2565 Treffer
11

Nabljudenija nad funkcionirovanijem sojuza poka

Barentsen, Adrian A. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 57-160
12

Vztah komunikativní sféry a různotvaru jazyka v slovanských jazycích : (k sociolingvistické interpretaci pojmu jazyková situace)

Barnet, Vladimír - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 337-347
13

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350
14

Kontynuanty nagłosowej grupy *KV-w wyrazie *KVĚTЪ w dzisiejszych dialektach słowiańskich : (na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym)

Basara, Anna; Basara, Jan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 5-8
15

Derivations Within Derivations

Beard, Robert E. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 126-154
16

Současná vývojová dynamika uvnitř českého jazykového celku

Bělič, Jaromír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 15-25
17

Systém parataktických spojovacích prostředků v současných slovanských spisovných jazycích

Běličová, Helena - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 79-89
18

Propositions d’existence sous-jacentes en russe moderne

Benoist, Jean-Pierre - Revue des études slaves (1978) 1/2, 43-51
19

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas : principy : predvariteľnyje itogi

Bernštejn, Samuil Borisovič; Klepikova, Galina Petrovna - Slavjanskoje jazykoznanije : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 27-41
20

Die Rolle Polnischen bei den älteren deutschwestrussischen lexikalischen Lehnbeziehungen : (phonetisch-phonologischer Aspekt)

Bieder, Hermann - Wiener slavistisches Jahrbuch (1978), 7-21