Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo lieferte 44 Treffer
11

Ojczyzna w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata

Bartmiński, Jerzy; Sandomirskaja, Irina; Telija, Veronika - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 21-29
12

Negacja syntaktyczna rumuńska i slowiańska

Bluszcz, Anna J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 35-39
13

Z problematyki konfrontatywnego opisu wyrażeń przysłówkowych : (na materiale polskim oraz serbskim i chorwackim)

Dalewska-Greń, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 49-56
14

Elementy aglutynacji i funkcje dodatkowych sufiksów w słowiańskich systemach gramatycznych

Gogolewski, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 91-94
15

O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej

Grzegorczykowa, Renata; Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 109-115
16

Morfonologiczne uwarunkowania konfrontacji zjawisk akcentuacyjnych w języku rosyjskim i polskim

Grzybowski, Stefan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 117-122
17

Leksem zresztą i jego słowiańskie ekwiwalenty w semantyczno-pragmatycznym aspekcie

Komorowska, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 135-140
18

Czasowniki dwuaspektowe w języku polskim i słowackim na tle innych języków słowiańskich

Mieczkowska, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 195-201
19

Z badań nad słowiańską frazeologią porównawczą : czeskie i polskie skrzydlate słowa

Orloś, Teresa Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 213-218
20

Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim)

Papierz, Maryla - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 219-223