Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove lieferte 26 Treffer
11

Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase

Benža, Mojmír - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 269-278
12

Šafárikove Slovanské starožitnosti a nové poznatky archeológie stredoveku o včasnostredovekej strednej Európe

Čaplovlč, Dušan - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 219-238
13

Izmail I. Sreznevskij v kontexte slovenskej ľudovej kultúry : (na pozadí slovanských relácií)

Gašparíková, Viera - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 279-301
14

Prozaické tradície v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte : (na príklade rozprávaní o prvej svetovej vojne)

Kiliánová, Gabriela - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 315-327
15

Typológia slovenských kolied a ich moravsko-česko-poľské paralely

Krekovičová, Eva - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 303-313
16

Humanistický básnik Juraj Koppay v kontexte doby a literatúry

Kákošová, Zuzana - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 341-350
17

Význam A. Mickiewicza pre formovanie slovenského romantizmu

Hvišč, Jozef - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 329-340
18

Fenomén slovenských matíc

Eliáš, Michal - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 373-379
19

Rytmus ako podmienka skúmania medziliterárnych vzťahov

Franek, Ladislav - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 363-372
20

Političeskaja normalizacija i perevod : (perevodnaja literatura narodov byvšego Sovetskogo Sojuza v Slovakii v 70-ych godach)

Maliti, Eva - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 381-399