Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Kongress-Nummer 11 lieferte 796 Treffer
11

The Linguistic Geography of the Slavic Expansion

Nichols, Johanna - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 377-391
12

Slavo-Celtica

Orr, Robert - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 34 (1992) 3, 245-268
13

Stanovlenije i etnogenez slavjan: (po dannym archeologii i gidronimii)

Sedov, Valentin Vasiľjevič - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 119-133
14

Staroslovanské tradície v ľudovom dome Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska

Sopoliga, Miroslav - Naukovyj zbirnyk Deržavnoho muzeju ukrajins’ko-rus’koji kuľtury u Svydnyku = Vědecký zborník Štátneho múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku (1995), 187-200
15

K začiatkom kostrového pochovávania u stredoeurópskych Slovanov

Staššíková-Štukovská, Danica - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 36-38
16

Príspevok k rekonštrukcii plánu zástavby slovanských sídlisk

Šalkovský, Peter - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 39-42
17

Jazyčestvo i christianstvo na Rusi

Toločko, Petro - Istorija i kuľtura slov’jan : XI Mižnarodnyj z’jizd slavistiv : Bratyslava, 30 serpnja - 8 veresnja 1993 r. (1993), 5-11
18

Drevnije slavjane na Dunaje (južnyj Rang) : lingvističeskije nabljudenija

Trubačev, Oleg Nikolajevič - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 3-23
19

Starí Slovania na Dunaji

Trubačev, Oleg Nikolajevič - Slovenské pohľady : na literatúru a umenie 4 + 110 (1994) 1, 113-117
20

Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad dolny Dunaj

Tyszkiewicz, Lech Antoni - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 151-157