Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach K4627 lieferte 20 Treffer
11

Kontrakce v češtině, slovenštině a ostatních západoslovanských jazycích

Komárek, M. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 15-27
12

Kontrakcija v slovanskih jezikih : (v kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila)

Šivic-Dular, Alenka - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 5-43
13

Język nabożeństw w miastach górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji

Kwak, Jan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 73-76
14

Bewertung und Konnotation in Milan Kunderas Werk als axiologisches und translationslinguistisches Problem

Kosta, Peter - Slavistische Studien zum XI. internationalen Slavistenkongress in Pressburg (1993), 247-271
15

Intimnite šegi na partocentrizma v romanite Šegata na Milan Kundera i Divata Volnost na Anče Min

Karag'ozov, Panajot - Slavjanska filologija : dokladi i statii za XIV Meždunaroden kongres na slavistite (2008), 146–172
16

System fonemów spółgłoskowych języka polskiego i węgierskiego w świetle analizy kontrastywnej

Bańczerowski, Janusz - Hungaro-Slavica 1988 : 10. internationaler Slavistenkongress : Sofia, 14.-22. September 1988 (1988), 11-31
17

Rečevaja kuľtura sovremennych slavjanskich jazykov v sopostavlenii s neslavjanskimi : (kontrastivnyj aksiologičeskij analiz)

Komlev, N. G. - Naučnyje doklady filologičeskogo fakuľteta MGU (1998), 31-52
18

O kvantornoj modeli opisanija nekotorych semantičeskich kategorij v bolgarskom, poľskom i russkom jazykach

Koseska-Toszewa, Violetta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 199-205
19

Kontrollprinzipien infiniter Satzformen : Infinitiv und Gerundium (dejepričastije) im Russischen und in anderen slawischen Sprachen

Růžička, R. - Zeitschrift für Slawistik 27 (1982) 3, 373-411
20

Problémy české exilové prózy sedmdesátých a osmdesátých let se zvláštním zřetelem na romány Josefa Škvoreckého a Milana Kundery

Hankó, Ludmila B. - Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae 48 (2003) 1/3, 91–103