Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach I0627 lieferte 186 Treffer
11

O polu semantycznym internacjonalizmów frazeologicznych

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 29-35
12

Praslavjanskij i indojevropejskij jazyki

Georgiev, V. I. - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 5-34
13

Hornjoserbska frazeologija w interneće

Wölkowa, Sonja - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 55 (2008) 1, 36–47
14

Ugrupowanie języków indoeuropejskich i szczególnie słowiańskich w Zaglębiu Bałtyku w początkach ery indoeuropejskiej

Rudnicki, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 66-68
15

Barokní literatura jako interpretační problém

Petrů, Eduard - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 185-191
16

Jak interpretować teorię aspektu A.V. Isaczenki?

Karolak, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 129-134
17

Textotvorné potencie frazeologických internacionalizmov

Skladaná, Jana - Jazykovedný časopis 54 (2003) 1/2, 51–56
18

Znanost o književnosti i teorija interpretacije

Užarević, Josip - Trag i razlika : čitanja suvremene hrvatske književne teorije (1995), 13-37
19

Słowiańskie interferencje w zakresie morfologii

Siatkowski, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 357-367
20

I. S. Turgenev and the International Literary Congress of 1878

Waddington, P. - New Zealand Slavonic Journal : Journal of the Australia and New Zealand Slavists’ Association (1983), 37-70