Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach G4762 lieferte 82 Treffer
11

Převodní jazyk a teorie gramatiky

Sgall, P. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 114-128
12

Za uvaženje Kašićeve i Bohoričeve gramatike

Stojičević, A. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 62-64
13

K chápaniu gramatickej kategórie v koncepcii slovansko-neslovanskej konfrontačnej gramatiky : (na príklade kategórie osoby)

Buzássyová, Klára - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 59-65
14

Jeszcze o gramotach brzozowych z XII wieku na Ukrainie

Falowski, Adam - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 71-76
15

Mjastoto na leksikata v gramatikata na roljata i referentnostta

Nicolova, Ruselina - Slavjanska filologija (1998), 7-24
16

ĽAzbučna Molitva et le grand Psaume alphabétique 118

Vereecken, Jeannine - Slavica gandensia (1993), 121-139
17

Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

Kořenský, Jan - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 15-24
18

Fonetičeskije osobennosti jazyka slavjanorumynskych gramot XIV veka

Bogdan, D. P. - Romanoslavica (1958), 55-75
19

Leksičko i gramatičko značenje i srpski akcenat

Dešić, Milorad - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2008), 107–113
20

Gramatička kategorija lica kod pokaznih reči u srpskom jeziku

Klikovac, Duška B. - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2013), 269–285