Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1715 lieferte 541 Treffer
131

Slavjanskata nauka prez XIX v. i problemite na bălgarskija folklor

Dinekov, P. - Slavjanska filologija (1973), 109-119
132

Nekotoryje problemy rekonstrukcii drevnerusskich dialektov

Filin, Fedot Petrovič - Slavjanskoje jazykoznanije : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968 g.) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 379-392
133

K problematice historické prózy v slovanských literaturách

Krystýnek, Jiří - Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Řada literárněvědná (D) (1968), 7-18
134

Funkce historické vědy při řešení slavistické problematiky

Macůrek, Josef - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 453-459
135

K problematice lexikálního standardu a jeho adekvátního popisu

Machač, Jaroslav; Sochová, Zdeňka - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 167-173
136

K problematike slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov

Molnár, Michal - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 317-321
137

Problemy progressa literatur slavjanskich stran (1917-1967)

Ščerbina, Vladimir Rodionovič - Slavjanskije literatury : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 345-377
138

Nekotoryje problemy sravniteľnoj slavjanskoj semasiologii

Tolstoj, Nikita Iľjič - Slavjanskoje jazykoznanije : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968 g.) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 339-365
139

O sostave praslavjanskogo slovarja : (problemy i rezuľtaty)

Trubačev, Oleg Nikolajevič - Slavjanskoje jazykoznanije : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968 g.) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 366-378
140

Jazyk russkoj literatury i problemy jego razvitija

Unbegaun, Boris Ottokar - Communications de la délégation française et de la délégation suisse : VIe Congrès international des slavistes : Prague, 7-13 août 1968 (1968), 129-134