Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8840 lieferte 162 Treffer
121

„Slovo o pluku Igorově“, jeho ohlasy a vlivy v literatuře polské a české

Vydra, Bohumil - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 431-433
122

„Slovo o polku Igoreve“, jeho ohlasy a vlivy v literatuře polské a české

Vydra, Bohumil - Bratislava 4 (1930) 4/5, 528-579
123

Wpływy czeskie w dawnych dialektach niemieckich na terenie Czech i Moraw

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 201–209
124

Češsko-russkij mežkuľturnyj dialog v češskich perevodach russkoj literatury

Richterek, Oldřich - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 247–255
125

Česká hovorovost a hovorová čeština : (v kontextu dalších slovanských jazyků)

Hoffmannová, Jana - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 125–136
126

Česʼkyj paremijnyj fond : kuľturno-istoryčni džerela formuvannja i tendenciji rozvytku

Danylenko, Ljudmyla - Slov`jans’ki obriji (2013), 33–50
127

Adolf Černý jako první český překladatel novodobé běloruské literatury

Černý, Marcel - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 69–111
128

Paralely kodifikačních snah na počátku 19. století u Slovinců, Chorvatů a Srbů s přihlédnutím k situaci české

Nedvědová, Milada K. - Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu : preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov (2004), 122–134
129

Dielo Jána Kollára v kontexte českej a slovenskej literatúry v 19. storočí : (náčrt problematiky)

Rosenbaum, Karol - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 121-127
130

Cognitive Linguistics as a Continuation of the Jakobsonian Tradition : the Semantics of Russian and Czech Reflexives

Janda, Laura A. - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 310-319