Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8278 lieferte 173 Treffer
111

Procesy historyczno-rozwojowe starszych literatur zachodniosłowiańskich w perspektywie porównawczej

Magnuszewski, Józef - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Nauka o literaturze : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 7-19
112

On the Question of the Syntactic Structure of Gavriiliada and Boris Godunov

Vickery, Walter N. - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 355-367
113

O odnosu samoglasnika u staroslavenskom i hrvatskosrpskom književnom jeziku

Babić, S. - Radovi Zavoda za slavensku filologiju (1963), 107-115
114

The Slavic Active Participles : Original Structure and Interference

Jacobsson, G. - Scando-Slavica (1963), 123-138
115

Despre structura morfologică a verbelor romineşti de origine slavă

Pătrut, I. - Cercetări de lingvistica 8 (1963) 2, 229-230
116

Význam latinské knižní vzdělanosti pro slovanské literatury starší doby

Hrabák, J. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 195-206
117

„Wiadomości Brukowe“ i pierwszy rosyjski romans moralno-satyryczny „Iwan Wyżygin“

Skwarczyński, Z. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Nauka o literaturze (1963), 77-104
118

Datiranje staroslovenskih književnih spomenika o Kirilu i Metodiju

Kostić, Drag. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 111-113
119

Slovenčina a maďarčina v prvých storočiach ich dejín v Strednej Európe

Novák, Ľ. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 85-88
120

Textová povaha (charakter) staroslovanského evangelního překladu cyrilometodějského

Vajs, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 149-153