Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach J0844 lieferte 195 Treffer
101

K sopostaviteľnomu opisaniju vyraženija mery priznaka v russkom i bolgarskom jazykach

Červenkova. Irina - Slavjanska filologija (1978), 255-265
102

Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz w innych językach słowiańskich

Kreja, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 61-71
103

Etimologičeskoje gnezdo s kornem +uei- v slavjanskich i drugich indojevropejskich jazykach

Meľnyčuk, Oleksandr - 1978, 15 s.
104

Bałkańskie i niebałkańskie elementy struktury analitycznej w językach południowosłowianskich

Orzechowska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 403-411
105

Formalne wykładniki ekspresywności na planie wyrazowym w językach południowosłowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 157-166
106

O nowym typie prefiksacji rzeczowników i przymiotników w językach słowiańskich

Szymczak, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 199-205
107

Hijerarhija srodstva medju jezičkim i dijalekatskim tipovima na slovenskom jugu

Ivić, P. - Referati za VII međunarodni kongres slavista u Varšavi (1973), 15-38
108

K teórii protikladu fortis-lenis v praslovančine a v slovanských jazykoch

Krajčovič, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 41-49
109

Próba klasyfikacji konstrukcji porównawczych typu gradacyjnego w językach słowiańskich

Jeżowa, M,; Jurkowski, M.; Michalik, R.; Orzechowska, H.; Orzechowska, H.; Orzechowska, H.; Orzechowska, H.; Orzechowska, H. - Studia Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone VII Międzynarodowemu Zjazdowi Slawistów w Warszawie (1973), 7-22
110

Kryteria klasyfikacji rodzajów akcji (Aktionart) w językach słowiańskich

Piernikarski, C. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 273-282