Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8840 lieferte 162 Treffer
91

Dimensions of Syntactic Change : Evidence from the Long -nt- Participle in Old Czech Texts

Fried, Mirjam - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 79–92
92

Česká slavistika a její dnešní problémy : metody, programy, instituce

Pospíšil, Ivo - Slavica litteraria (2005), 119–126
93

Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty)

Anderš, Josip - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka (1994) 3, 178-184
94

Marina Tsvetaeva’s Cycle Stikhi k Chekhii And Its Translation into Czech

Žekulin, Gleb - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 34 (1992) 3, 301-309
95

K otázce vzájemných vztahů mezi lidovou prózou českou a německou

Jech, Jaromír - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 273-278
96

Boj za orientáciu českého a slovenského národnooslobodzovacieho hnutia v Rusku v rokoch 1915-1917

Firsov, Jevgenij Fedorovič - Historický časopis 43 (1995) 1, 47-68
97

Problémy tradic při formování realismu v české a slovenské literatuře

Truhlář, B.; Vlašín, Š. - [1983], 9 s.
98

Současná vývojová dynamika uvnitř českého jazykového celku

Bělič, Jaromír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 15-25
99

K některým problémům české, srbské a charvátské literární avantgardy

Černá, Milada - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 355-363
100

Česká společnost o osvobozeneckém hnutí jižních Slovanů v 60. a 70. letech 19. stol.

Kolejka, Josef; Dorovský, Ivan - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 221-227