Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach W8826 lieferte 19 Treffer
1

Północno-wschodnie obszary polszczyzny wobec języków wschodniosłowiańskich i bałtyckich

Maryniakowa, Irena - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 153-158
2

Gradacyjny przedrostek po- w językach wschodniosłowiańskich

Jurkowski, Marian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 115-120
3

Wschodniosłowiańsko-polskie stosunki leksykalne od XVI do XIX w.

Kochman, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 254-261
4

Badania retoryczne w Europie wschodniej : rekonesans

Lichański, Jakub Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 265-270
5

Michaił Bachtin: między wschodem i zachodem

Żylko, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 285-290
6

Konstantynopol – wschodniosłowiańskie Jeruzalem : substytut i symbol

Poźniak, Telesfor - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 211-216
7

Klasyfikacja wewnątrzgatunkowa poematu w literaturach wschodniosłowiańskich

Zbyrowski, Zygmunt - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 339-349
8

Z zagadnień zróżnicowania wschodniosłowiańskich systemów akcentowych

Smułkowa, E. - Slavia Orientalis 22 (1973) 2, 267-271
9

O powstaniu i rozwoju języka polskiego na kresach wschodnich – polemicznie

Zdaniukiewicz, Alojzy Adam - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 271-276
10

O powstaniu i rozwoju języka polskiego na kresach wschodnich – polemicznie

Zdaniukiewicz, Alojzy Adam - Poradnik językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka (1993) 6, 327-340