Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach K4637 lieferte 39 Treffer
1

Kontrastyvna (konfrontatywna) lingwistyka i typologia

Koseska-Toszewa, Violetta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 147-152
2

Konfrontatywny opis słowotwórstwa języków blisko spokrewnionych

Baltova, Julija; Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 5-12
3

Konfrontative Analyse von Benennungsmotivationen im Russischen und Deutschen

Wilske, Ludwig - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 2, 173-177
4

Perspektywy badań konfrontacyjnych w zakresie słowotwórstwa

Grzegorczykowa, R. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 131-140
5

Konfrontační studium fonologie slovanských jazyků

Romportl, M.; Novotná-Hůrková, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 101-108
6

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350
7

Spojitelnost lexikálních jednotek v konfrontačním pohledu

Filipec, Josef - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 131-140
8

Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích

Filipec, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 91-99
9

Z konfrontácie sémantického poľa slovies pocitu v ruštine a slovenčine

Sekaninová, E. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 52 (1983) 1, 1-6
10

Supastaŭljaľnaje (kanfrantacyjna-typalahičnaje) vyvučenne leksiki slavjanskich moŭ

Suprun, A. Je. - Vesnik Belaruskaha dzjaržaŭnaha universitėta imja U.I. Lenina. Seryja 4: Filalohija. Žurnalistyka. Pedahohika. Psichalohija (1983) 1, 10-13