Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach J0262 lieferte 12 Treffer
1

Typologie slovanské jednoduché věty

Mrázek, Roman - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 67-70
2

Jednotnost české literatury

Pražák, A. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 139
3

Spojitelnost lexikálních jednotek v konfrontačním pohledu

Filipec, Josef - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 131-140
4

Kontrakce obdobi rozpadu slovanské jednoty

Marvan, Jiří - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 11-15
5

Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty)

Anderš, Josip - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka (1994) 3, 178-184
6

Zásady monografického popisu jednotlivých slovanských lidových dialektů

Trávníček, Fr. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 209-214
7

Jednotomni etimološki rečnik srpskog jezika : (metodološki aspekt)

Bjeletić, Marta Ž.; Vlajić-Popović, Jasna B. - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2013), 171–180
8

Střídnice i-ových a u-ových diftongů v období slovanské jazykové jednoty

Mareš, F. V. - Slavia 28 (1959) 3, 347-349
9

Otázka slavismu na středních, odborných a vysokých školách u jednotlivých národů

Husek, Jan - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 169-170
10

Dotazník týkající se problému jazykového práva v jednotlivých slovanských zemích

Gladkova, Hana - Jazykové právo a slovanské jazyky (2013), 355–384