Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z8688 lieferte 13 Treffer
1

O znaczeniu tekstu krytycznego

Danti, Angiolo - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 395-398
2

Teoria pisma i jej znaczenie dla slawistyki

Furdal, Antoni - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 29-34
3

Znaczenie danych historycznych i dialektycznych dla etymologii

Sędzik, Władysław - Rocznik slawistyczny = Revue slavistique (1998), 103-108
4

Ekvivalenty v rasskazach o ženščinach Čechova i Kostolani

Regéczi, Ildikó - Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae 48 (2003) 1/3, 245–259
5

Znaczenie wieku XVII w historii stosunków polsko-rosyjskich

Wójcik, Z. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Historia (1963), 73-94
6

Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej w językach słowiańskich

Doroszewski, Witold - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 505-513
7

Novy sihmatyčny aoryst i tendencyja zamjaščennja aorysta perfektnymi formami

Zinkevič, Andrej - Movaznaŭstva, litaratura, kuľturalohija, faľklarystyka : XIII Mižnarodny z’jezd slavistaŭ (Ljubljana, 2003) : daklady belaruskaj delehacyi (2003), 19–34
8

Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa : (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu)

Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 253–262
9

Tłumaczenie poezji w literaturach słowiańskich XIX w. i jego znaczenie dla współczesnej sztuki przekładu

Grosbart, Zygmunt - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 385-389
10

Znaczenie kartografii etnograficznej dla slawistyki w świetle prac nad Polskim atlasem etnograficznym

Gajek, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 217-232