Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z8660 lieferte 26 Treffer
1

Ke změně (g)> (γ) v slovanských jazycích

Komárek, M. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 37-47
2

Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX.

Rzetelska-Feleszko, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 263-268
3

Psł. tert/telt-skupiny a změna *e do o w serbšćinje

Fasske, Helmut - Lětopis : Zeitschrift für Sorabistik = časopis za sorabistiku (1993) 1, 63-70
4

Vymedzovacie zámená v slovanských spisovných jazykoch

Oravec, Ján - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 3, 137-146
5

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce a zmiany językowe

Kurek, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 169-174
6

Zaemni vrski i vlijanija meģu velikomoravskata i makedonskata pismenost

Despodova, Vangelija - Slavica slovaca 29 (1994) 2, 97-106
7

Zmiany morfologiczne i syntaktyczne we współczesnej polszczyznie ogólnej

Zagórska-Brooks, Maria - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 196-204
8

Zmeny sacyjaľnaj struktury naseľnictva BSSR u mižvajenny peryjad

Vyšynski, U.; Petrykaŭ, P. - 1978, 25 s.
9

Konvergentný vývin slovanských osobních zámen a slovies

Novák, Ľudovít - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 4, 201-210
10

O prihvatljivosti i prihvaćenosti zamjena za posuđenice u hrvatskome jeziku

Turk, Marija; Opašić, Maja - A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. Međunarodnom slavističkom kongresu (2013), 173–186