Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach W7860 lieferte 8 Treffer
1

Przyimek i wyrażenia przyimkowe

Jurkowski, M. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 21-29
2

Partykuły, parenteza a wyrażenia metatekstowe

Grochowski, Maciej - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 69–74
3

Zmienność kontekstualna wyrażeń funkcyjnych a ich kategoryzacja gramatyczna

Grochowski, Maciej - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 103-107
4

Formalne wykładniki ekspresywności na planie wyrazowym w językach południowosłowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 157-166
5

Grupy fonemów konsonantycznych w naglosie wyrazowym języka polskiego i węgierskiego

Bańczerowski, Janusz - Slavica slovaca 31 (1996) 1, 42-55
6

Z problematyki konfrontatywnego opisu wyrażeń przysłówkowych : (na materiale polskim oraz serbskim i chorwackim)

Dalewska-Greń, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 49-56
7

Z problematyki konfrontatywnego badania wyrażeń przyimkowych : (na materiale języka polskiego i serbsko-chorwackiego)

Dalewska-Greń, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 31-36
8

Leksykalne i morfologiczne wyrażanie semantyki medium w opozycji do activum i passivum we współczesnych językach słowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 165–172