Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach W7800 lieferte 13 Treffer
1

O transformacjach slowotwórczych wyrazów

Doroszewski, Witold - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 5-7
2

Izog1osy wyrazowe polsko-łużyckie

Stieber, Z. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 129-130
3

Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem

Kleczkowski, Adam - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 552-553
4

Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem

Kleczkowski, Adam - Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski (1928), 331-345
5

O neutralnym szyku wyrazów w języku polskim

Gebert, Lucyna - Contributi italiani alľVIII Congresso internazionale degli Slavisti : (Zagreb – Ljubljana 1978) (1978), 73-86
6

Z zagadnień szyku wyrazów w językach słowiańskich

Stieber, Zdz. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 43-45
7

O kontekstowej adaptacji słownikowej wartości wyrazów

Jodłowski, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 183-188
8

O podzielności słowotwórczej wyrazów : (na materiale języka polskiego)

Puzynina, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 101-107
9

Lingwistyczne narzędzia w stylistycznej analizie szyku wyrazów

Wierzbicka, A. - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 54 (1963) 1/2, 511-533
10

Podzielność psychologiczna i układ wyrazów w zdaniu słowiańskiem

Szober, Stanisław - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 713-724