Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach W0478 lieferte 7 Treffer
1

Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim

Ráduly, Zsuzsanna - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 381-386
2

Współczesne formy słowiańsko-węgierskich kontaktów językowych

Sipos, I. - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 19 (1973) 1/3, 269-278
3

Obraz matki w świetle węgierskich i polskich materiałów ankietowych

Bańczerowski, Janusz - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (2008) 2, 275–285
4

Grupy fonemów konsonantycznych w naglosie wyrazowym języka polskiego i węgierskiego

Bańczerowski, Janusz - Slavica slovaca 31 (1996) 1, 42-55
5

System fonemów spółgłoskowych języka polskiego i węgierskiego w świetle analizy kontrastywnej

Bańczerowski, Janusz - Hungaro-Slavica 1988 : 10. internationaler Slavistenkongress : Sofia, 14.-22. September 1988 (1988), 11-31
6

Węgierskie elementy leksykalne w językach regionu karpackiego w świetle danych Karpackiego atlasu dialektologicznego

Balogh, Lajos; Bańcerowski, Janusz; Posgay, Ildikó - Prace filologiczne (2000), 27-34
7

Czy literatura polska i rosyjska „wyprzedziły“ literaturę węgierską? : o początkach nowego okresu w dziejach trzech literatur na przełomie XIX i XX wieku

Molnár, István D. - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 237-243