Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach V4284 lieferte 7 Treffer
1

Komplexní situace jako sémantické východisko při vzniku slovanských slov : (na příkladu sémantického východiska „chřadnout“)

Havlová, Eva - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 68 (1999) 2, 287-294
2

Niektoré východiská porovnávacej frazeológie

Skladaná, Jana - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 50-55
3

Etnogenéza Slovákov : problémy a východiská

Kučera, Matúš - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 231-242
4

Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

Kořenský, Jan - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 15-24
5

Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko

Sgall, Petr - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 25-32
6

Rytmicko-prozodické paralely slovenčiny, češtiny a poľštiny : (teoretické východiská)

Sabol, Ján - XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov (2008), 177–184
7

Štruktúra slabiky a morfémy v slovenčine, češtine a poľštine : (metodologické východiská výskumu)

Sabol, Ján; Bónová, Iveta - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 101–109